Om oss & vår affärsidé

Vad är Kiruna Cargo?

Kiruna Cargo är ett terminal- och logistikbolag som sköter hanteringen av gods, som lastas, lossas eller lagras i Kiruna, där järnväg är främsta transportmedlet. Bolaget startades av Malmfälten i Norr AB och Last & Terräng Häggroths Traktor AB och har sedermera gått över till att ägas helt av LTH.

Last & Terräng Häggroths Traktor AB, mera känt som LTH Traktor, arbetar med maskinentreprenader, anläggning och transporter. Kiruna Cargos VD Lennart Häggroth är även ägare till LTH Traktor AB. Platschef på Kiruna Cargo är Peter Kauppi som även är platschef på Entreprenadavdelningen på LTH Traktor.

Kiruna Cargos verksamhet utgår från den nya godsbangården i Kiruna och verksamheten drog igång juli 2013. Vi sluter löpande avtal med intresserade aktörer och om ni är intresserade av samarbete eller närmare information ser vi gärna att ni hör av er så snart som möjligt.


Affärsidé

karta-nordkalotten

Kiruna ligger mycket strategiskt till för att bli en bra knutpunkt för transporter. Med Kiruna Cargos drift av den nya bangården går det snabbt och enkelt att lasta och lossa gods till och från tåg och lastbil. Målet är att på sikt minska godstransporterna på den överbelastade E10:an och dra större nytta av järnvägen och det nya terminalområdet.

Kiruna Cargo driver den nya terminalen i Kiruna och arbetar med logistik i samband med tågtransporter till, från och via staden. Vi sköter all lastning och lossning av gods på det nya terminalområdet och erbjuder effektiv och kvalitetssäkrad hantering. Vår ambition är att Kiruna Cargo ska bli ett naturligt logistikcenter i Nordkalotten med möjlighet till både om-distribution och lagring av gods.

kiruna-nya-terminalomradet

Vi ser gärna att fler aktörer engagerar sig i det nya terminalområdet och arbetar därför för att få klartecken att antingen arrendera eller köpa upp mark längs järnvägsbanan. Tanken är att det där ska finnas plats för 5-10 industrifastigheter att hyra för att bedriva affärsverksamhet i anslutning till järnvägen. Kontakta oss för att få veta mer om möjligheterna denna satsning kan öppna upp.