Välkomna Swemaint!

Kiruna Cargo har skrivit avtal med Swemaint som har etablerat verksamhet på nya terminalområdet med att underhålla järnvägsvagnar. Underhåll inkluderar byte och reparationer av vagnshjul. Vi hälsar Swemaint välkommen till terminalen som den första kunden till Kiruna Cargo. Vi ser fram emot ett långvarigt samarbete med er!